Kìm gắp tháo tanh bánh xe tải có ruột (1,2m)

750,000